గర్భవతి కోతి రెండో భాగం_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

ఒక అందమైన పల్లెటూరు అక్కడ రంగమ్మ అనే ఒక ఆమె రోడ్డుకి దగ్గర్లో దోసెలు వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు అక్కడికి బిచ్చగాడైన రాజు వచ్చి….. అమ్మ తిండి తిని రెండు రోజులు అవుతుంది....

గర్భవతి ఏనుగు ఆరో భాగం_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

సీమ లంక అనే గ్రామంలో నాగయ్య అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతను చాలా మంచివాడు అతను ఒక రోజు పక్క ఊరు నుండి అడవి మార్గంలో తన ఊరికి వెళ్తూ ఉండగా. మార్గ...

గర్భవతి కోతి బాధ_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక అందమైన పెద్ద పల్లెటూరు.ఆ పల్లెటూరు పక్కనే పట్నం కూడా ఉండేది. ఆ పల్లెటూర్లో శివయ్య అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు అతని దగ్గర ఒక కోతి ఉండేది ప్రతిరోజు అతను ఆ...

గర్భవతి ఏనుగు ఐదవ భాగం_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక పెద్ద అడవి ఆ అడవి చివరన పెద్ద కొండ గుహ ఉండేది ఆ గృహాలు యక్ష అనే మంత్రగాడు ఉండేవాడు అతడు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఒక దెయ్యాన్ని బంధించి దాన్ని చిత్రహింసలు...

ఊరి పెద్ద కి కడుపు చేసే దెయ్యం 7_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

ఊరి పెద్ద కి కడుపు చేసే దెయ్యం ఆరో భాగం లో ఆ మంత్రగత్తె చెడ్డి దెయ్యాన్ని మాయం చేసి పిల్లలు ఏడుపు సృష్టిస్తుంది స్వామీజీ అసలు వాళ్లని ఎక్కడికి తీసుకు వెళ్ళిందో తన...

గర్భవతి ఏనుగు. 4_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అనగనగా ఒక అడవి ఉండేది ఆ అడవి చివర ఒక గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో శంకర్రావు అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతని దగ్గర రెండు ఏనుగులు ఉండేవి ఒకటి శబరీ ఒకటి...

గర్భవతి ఏనుగు మూడవ భాగం_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

మహేష్ చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులు పోగొట్టుకొని అనాదిగా పెరుగుతున్న సమయంలో అనుకోకుండా ఒక ఏనుగు అతనికి దగ్గరయింది ఆ ఏనుగు తల్లి తండ్రి అన్ని తానేఅయ్యి అతనీ పెంచింది అతను పెద్దవాడయ్యాడు. పెద్దవాడైన తరువాత అతను...

ఊరు పెద్ద కడుపు చేసిన దెయ్యం ఆరవ భాగం._ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

ఊరిపెద్ద కి కడుపు చేసిన దెయ్యం ఐదవ భాగం లో చింపు దయ్యం. ఊరి పెద్ద ఇంటి పై కప్పు ఎక్కి ఆ కప్పు ని పగలగొట్టాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏం...

ఊరు పెద్ద కడుపు చేసిన దెయ్యం ఐదవ భాగం._ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

ఊరిపెద్ద కి కడుపు చేసిన దెయ్యం నాలుగో భాగం లో చింపు దయ్యం. ఊరి పెద్ద ఇంటి పై కప్పు ఎక్కి ఆ కప్పు ని పగలగొట్టాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఏం...

గర్భవతి ఏనుగు రెండవ భాగం._ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అనగనగా ఒక ఊరిలో లక్ష్మణ్ , శారదా దేవి అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు.లక్ష్మణ్ రోజూ అడవికి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టు కొచ్చి వాటిని అమ్ముకొని. తన కుటుంబాన్ని పోషించుకునే వాడు లక్ష్మణ్ ఎప్పట్లాగే కట్టెలు...