నాగిని ఓ కొత్త రూపంలో_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

మొదటి భాగంలో దుష్ట నాగిని స్వామీజీ రూపంలో వర్షిని తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు వెళ్లి పౌర్ణమి రోజు చిన్న పిల్ల గా మారిన నాగిని నీ బలిస్తే వర్షిని దీర్ఘాయుష్మారాలు అవుతుందని చెప్పాడు.మరణం కూడా సంభ...

కిరాతకమైన మేనత్త – 3_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

అది ఒక గ్రామం . ఆ గ్రామంలో కృష్ణయ్య వాణి అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్లకి అక్షర అని పాప ఉండేది . వాళ్ళతో పాటే కృష్ణయ్య సహోదరి అయిన కావేరి కూడా అక్కడే...

ఈ నాగిని కాపాడగలదా Episode 1- Part 2_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది జోరుగా వర్షం కురుస్తున్న రాత్రి. ఆ వర్షంలో అడవి మార్గం నుంచి ఒక ఆమె వర్షం లో తడుస్తూ పిచ్చిపిచ్చిగా కేకలు వేస్తూ కేకలు వేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె వెనకాల ఆమె తల్లిదండ్రులిద్దరూ...

ఆ పాప బ్రతుకుతుందా! 2_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

రాజేంద్ర పురం అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో అరవింద్ వాణి అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్లకు ఎంతో కాలంగా పిల్లలు లేరు. వాళ్లు ఎంతో మంది వైద్యున్ని కలిసిన లాభం...

కసాయి సవతి తల్లి _ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

కుమ్మరి పల్లి ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో కుమారి అని ఒక ఆమె ఉండేది. ఆమె ఓట్టి గయ్యాలి ది . అతని భర్త పేరు ప్రసాద్. ప్రసాద్ కి ఇంతకుముందే...

హింసించే సవతి తల్లి_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అనురాధ(6) ఒంటరిగా కూర్చొని ఎంతో బాధపడుతూ ఆ భగవంతుని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉంటుంది… స్వామి అందరూ పిల్లలు తమ తల్లి చేతి గోరు ముద్దలు తింటూ. తల్లి తో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ తల్లి...

కసాయి తల్లి _ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

అది ఒక విశాలమైన గ్రామం. ఆ గ్రామంలో సింహాద్రి అనే వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతని భార్య పేరు అమృత. మళ్లీ తిరిగి ఒక పాప వుంది. ఆమె పేరు మీనా (5) మన కుటుంబం...

ఆ పాప బ్రతుకుతుందా!_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

రాజస్థానీ గ్రామంలో కిరణ్ మాధవి అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్లు చాలా సంతోషంగా జీవిస్తూ ఉంటారు. అలా ఉండగా ఒకరోజు మాధువి గర్భవతి అని తెలుస్తుంది. అతను చాలా సంతోష పడ్డాడు.రోజులు గడిచాయి ....

బంగ్లాలో దెయ్యం – 1_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

అది ఒక గ్రామం ఆ గ్రామంలో ఒక పెద్ద బంగ్లా ఉండేది. ఆ బంగ్లాలో ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు. రాత్రి సమయాల్లో ఆ బంగ్లా నుంచి వింతవింత శబ్దాలు వస్తాయి అని చెప్పి ఆ...

దయగల అమ్మ_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక గ్రామం. ఆ గ్రామంలో వనజ గోపి అనే దంపతులు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళిద్దరూ ఎంతో సంతోషంగా వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ జీవితాన్ని గడిపే వాళ్ళు . గోపికి , బాలయ్య అనేది...