కిరాతకమైన మేనత్త – 1_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

కింతటి భాగంలో జగదీష్ మల్లయ్య, సుబ్బయ్య కు డబ్బులు ఇస్తాడు వాళ్లు చాలా సంతోషపడుతూ. అతనికి కృతజ్ఞతలు చెప్పి డబ్బు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఆ తర్వాత కుటుంబంతో విశ్రాంతి తీసుకుంటోంది ఆ తర్వాత ఏం...

ఈ నాగిని కాపాడగలదా 17_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

కింది భాగంలో రవి చంద్రికకు వివాహం జరిగిన తర్వాత . శ్రీ కన్య ఆ విడిచిపెట్టి దూరంగా పరుగులు తీస్తోంది. అలాగే భైరవ కూడా ఆమె వెంట పరుగులు తీస్తాడు. వాళ్లను చూసిన రవి...

గర్భవతి మేనత్త 8_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

ఏడో భాగం లో జగదీష్ రజనీకి దొంగిలించిన వ్యక్తులిద్దర్ని పనిలో ఉంచుకుంటాడు.దాన్ని చూసి రజిని కూడా చాలా సంతోషపడుతుంది అందుకు వాళ్లు కూడా సంతోష పడతారు. రోజులు గడిచాయి రజనీ ఆ ఇంట్లో చాలా...

గర్భవతి మేనత్త 7_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

కింది భాగంలో జగదీష్ కి ఒక ఉత్తరం దొరుకుతుంది. అతను ఆ ఉత్తరంలో ఉన్నది చదువుతాడు. దాన్ని చదివి అక్కడ ఉన్న వాళ్లందరికీ ఆ విషయాన్ని చెప్పాడు. దాన్ని విన్న వాళ్లు చాలా ఆశ్చర్య...

ఈ నాగిని కాపాడగలదా 16_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

కింది భాగంలో అందరూ కొలనులో స్నానం చేసి. పూజకి సిద్ధపడతారు. అందరూ కలిసి పూజని అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటారు. అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. రోజులు గడిచాయి ఒకరోజు నాగిని శ్రీ కన్య ఇద్దరూ స్వామీజీ...

గర్భవతి మేనత్త 6_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

ఐదో భాగం లో రజనీ యొక్క గొప్ప మనసుకి . ఆ కుటుంబం ఆమెను హత్తుకొని కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటుంది. ఆ జమీందారు వాళ్ళకు డబ్బులు ఇస్తాడు వాళ్లు చాలా సంతోష పడతారు ఆ తర్వాత...

ఈ నాగిని కాపాడగలదా 15_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

కిందటి భాగంలో స్వామీజీ అందరికీ పూజ చేయాలి అని చెప్తాడు. వాళ్లంతా పూజకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తూ ఉంటావు. అప్పుడు శ్రీ కన్య భైరవ తో…. భైరవ శివయ్యకు పారిజాతం పూలు అంటే చాలా...

గర్భవతి మేనత్త 5_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu Kattapa kathalu

నాలుగో భాగం లో రజిని హాస్పిటల్ లో చికిత్స పొందుతూ ఉంటుంది. ఆమె ఎక్కడికి వెళ్లిందో అని వాళ్ళ అత్త మామయ్య వెతుకుతూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ భాగంలో చూద్దాం....

నాగిని కాపాడగలదా 14_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

కింది భాగంలో అందరూ కొత్త ప్రదేశం నుంచి. సంతోషంగా తిరిగి వస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం. కొన్ని రోజులు గడిచాయి. భైరవ ఒక్కటే ఒంటరిగా కూర్చొని అక్కడున్న పక్షులన్నీ...

నాగిని కాపాడగలదా13_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

పన్నెండవ భాగం లో దివి నుంచి భువికి దిగివచ్చిన దేవకన్య స్వామీజీ అనుమతితో భూలోకంలో ఉండడానికి సిద్ధపడుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ఈ భాగంలో చూద్దాం. దేవకన్య ,నాగిని , భైరవ ,...