చీరల పిచ్చి అత్త కోడలు | Village Attha Kodalu | తెలుగు కథలు | Telugu Comedy Stories

చీపురమని ఒక గ్రామం లో అత్తా కోడలు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ల అంటే ఒకరికి ఒకరు అస్సలు పడేది కాదు. ఎప్పుడు తిట్టుకుంటూనే ఉంటారు . అయితే వాళ్ళిద్దరికీ ఒక వీక్నెస్ వుంది . చీరలు...

కోడలి జుట్టు | Village Attha Kodalu | తెలుగు కథలు | Telugu Comedy Stories

ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాది. ఒక కోడలు చేసిన సాహసం. ఆమె పేరు కల్పన భర్త పేరు దేవి. ఒకరోజు కల్పనా ఏడుస్తూ…. అయ్యో అప్పుడే చనిపోయావా. నీ కోసం మీ భర్త పిల్లలు ఎదురు...

అత్త కోడళ్ళ కోడి గుడ్లు వ్యాపారం | Village Attha Kodalu | తెలుగు కథలు | Telugu Comedy Stories

ఒకరోజు కోడలు అత్త తో…అత్తయ్య నేను కూడా ఒక వ్యాపారం చేయాలనుకుంటున్నాను . దానికి మీ తరఫున సహాయం ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది.అత్త… సహాయం కావాలా నా తరపునుంచి ఏంటది.కోడలు… ఏం లేదు అత్తయ్య...

అత్తా కోడళ్లని ఈ ఏనుగు కాపాడగలదా! Village attha kodalu | తెలుగు కథలు | elugu stories |Comedy Stories

కేంద్ర పురమని ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో ఒక పెద్ద ఏనుగు ఉండేది. ఆ ఏనుగు ఎవరు ఏది ఇచ్చినా తింటూ ఉండేది. అందరికీ అది చాలా మచ్చిక. ఎవర్ని ఏం...

బైక్ పిచ్చి అత్తా కోడళ్ళు Village attha kodalu | తెలుగు కథలు | Telugu stories | Comedy Stories

తోడేళ్ల పురం అనే ఒక గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో ఇద్దరు అత్తా కోడలు ఉండేవాళ్ళు. అత్తా కోడళ్ళుకి బైక్ మీద తిరగడం అంటే చాలా ఇష్టం. వాళ్ళు ఒక కోతి కూడా పెంచుకుంటూ...

అత్త కోడళ్ల విచిత్ర మైన ఆట Village attha kodalu | తెలుగు కథలు | Telugu stories |Comedy Stories

అనంతపురం అని ఒక చిన్న గ్రామము ఉండేది. ఆ గ్రామంలో ఇద్దరు అత్తా కోడళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ఒకరోజు అత్త కోడలితో…. అమ్మ నా కోడలా నీ మొగుడు. నా ముద్దుల కొడుకు ఎక్కడికి వెళ్లాడు....

అత్త కోడళ్ల వ్యవసాయం Village Comedy | Emotional Stories | Telugu kathalu | Telugu Stories

అది ఒక చిన్న గ్రామం.ఆ గ్రామంలో ఒక చిన్న కుటుంబం అన్ని ఆ కుటుంబంలో శ్రీ లక్ష్మి వాణి అనే అత్తా కోడళ్ళు. శ్రీలక్ష్మి కొడుకు జయరాం. నివసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్లు వ్యవసాయం చేస్తూ...

సవతి తల్లిని హింసించే కొడుకు Emotional Story | Telugu Kathalu |Telugu Stories | Telugu Fairy Tales

అది ఒక కుటుంబం నా కుటుంబం లో గౌతం తన సవతి తల్లి అయిన లక్ష్మీ తో సంతోషంగా ఉంటాడు. అతను చిన్నతనంలో ఉన్నప్పుడే తల్లి చనిపోవడంతో తండ్రి రాజేష్ లక్ష్మి పెళ్లి చేసుకున్నాడు...

సిగ్గులేని అత్త కోడళ్ల తిండిపోరు Village Comedy | Emotional Stories |Telugu kathalu |Telugu Stories

అది ఒక చిన్న గ్రామం ఆ గ్రామంలో ఇద్దరు అత్తా కోడలు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళిద్దరికీ ఒక్కొక్క పిచ్చి . కోడలికి నగల పిచ్చి అత్తకి షాపింగ్ పిచ్చి. అంతేనా కోడలికి నగల పిచ్చి తో...

క్రూరమైన సవతి తల్లి Telugu Kathalu | Telugu Stories | Telugu Moral stories

అది ఒక అందమైన గ్రామం ఆ గ్రామం లో శంభో అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు అతని భార్య ఒట్టి కయ్యాలు పైగా తన కొడుకైన రవి సవతి కొడుకు అని అస్సలు పట్టించుకునేది...