రైలు పట్టాలపై బంగారు ఏనుగుElephant on Railway Track | Fairy Tales |Best animal Stories Telugu

ఒక అడవిలో బంగారు ఏనుగు, నల్ల ఏనుగు భార్య భర్తలు, కుందేలు, పులి, పాండా, పండి, కోతి వాటి వాటి పిల్లలతో నివసిస్తూ ఉండేవి. జంతువులన్నీ అడవిలో కలిసి మెలసి జీవించేవి, కానీ నల్ల...

పాపం పేద పిల్లలు మాయా నది Episode 160 | Telugu Stories | Telugu Kathalu | Banana Dreams TV

ఒక ఊరిలో కీర్తి బాలు అనే ఇద్దరు అనాధ పిల్లలుఉండేవారు, వాళ్లకి ఒకరంటే ఒకరికి ఎంతో ప్రేమ, వాళ్ళు ఉండే ఊరు ఒక నది ఒడ్డున ఉండేది, బాలు ఊరిలో ఒక పాత మెకానిక్...

పేద అమ్మాయి మామిడిపళ్ల వ్యాపారం | Telugu Stories | Telugu Moral Stories | Telugu Kathalu

ఒక ఊరిలో రంగయ్య అనే ఒక పేద కూలి ఉండేవాడు, అతనికి సుజాత అనే ఒక భార్య మరియు అమ్ములు అనే ఓక కూతురు ఉండేది, రంగయ్య తనకి వచ్చిన పనులు దొరికినప్పుడు ఎంతో...

యూట్యూబ్ పిచ్చి అక్క పాపం తమ్ముడు Episode 159 |Telugu Stories | Telugu Kathalu | Banana Dreams TV

కీర్తి బాలు అనే ఇద్దరు అనాధ పిల్లలు తమకి వచ్చిన పని చేసుకుంటూ వచ్చిన డబ్బులతో పూట ఎల్లదీసుకునేవారు, అలా ఉండగా ఓక్ రోజు కీర్తి వాళ్ళ ఊరిలో పెద్దమనిషి అయిన రవీందర్ వాళ్ళ...

తెలివైన పేద పిల్లలు Episode 158 |Telugu Stories | Telugu Kathalu | Banana Dreams TV Telugu

ఒకరోజు బాలు తన అక్క మాట కాదని చెరువు దగ్గరికి వెల్తూ ఉంటాడు. కీర్తి : నా తమ్ముడు నా వినడం మానేసాడు, అమ్మ నాన్న చనిపోయినప్పటినుంచి వాడిని నేను తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ...

పిచ్చి పట్టిన అక్క పాపం తమ్ముడు | Telugu Stories | Telugu Fairy Tales | Story World Telugu

రంగాపురం అనే గ్రామంలో రమణమ్మ అనే ముసలమ్మ బాలు కీర్తి వాళళ్ ఇంటి పక్కనే ఉండేది. ఒకేరోజు రమణమ్మ బాలు ని చిత్ర హింసలు పెడుతున్న కీర్తిని చూస్తూ ఇలా అనుకుంటుంది. రమణమ్మ :...

పేద పిల్లల మాయ కోడి | Telugu Stories | Telugu Fairy Tales | Story World Telugu

ఆనందపురం అనే ఒక గ్రామం లో కీర్తి బాలు అని ఇద్దరం అది పిల్లలు ఉండేవారు. కీర్తి బాలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చనిపోయినప్పుడు నుండి కొళ్లని పెంచుతూ బతికేవారు, ఒకరోజు బాలు కి...

పేద పిల్లల మాయా బంగారు ఆవు | Telugu Stories | Telugu Fairy Tales | Story World Telugu

ఒక ఊరిలో కీర్తి బాలు అనే ఇద్దరు అక్క తమ్ముళ్లు ఊరి మధ్యలో ఉన్న ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని వాళ్ళు తాయారు చేసిన బొమ్మలు అమ్ముతూ ఉంటారు బాలు :  రావాలమ్మా రావాలి...

పేద అక్క మాయా తమ్ముడు | Telugu Stories | Telugu Fairy Tales | Story World Telugu

ఒక ఊరిలో బాలు కీర్తి అనే ఇద్దరు అక్క తమ్ములు ఉండేవారు, ఒక రోజు బాలు కీర్తి దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంటాడు. బాలు : అక్క చిన్నపిల్లాడిలా ఉన్నప్పుడు నన్ను కన్నా తల్లిదండ్రులే...

పేద పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ చీటింగ్ Episode 156 |Telugu Stories | Telugu Kathalu | Banana Dreams TV Telugu

బాలు కీర్తి స్కూల్ కి వెల్తూ ఉంటారు, దారిలో ఉండగా బాలు కీర్తి తో ఇలా అంటాడు. బాలు : అక్క ఎదో మన ఊరిలో ఉన్న రమేష్ అన్న పుణ్యమా అని మనకి...