ఊరి పెద్ద కి కడుపు చేసే దెయ్యం 8_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

ఊరు పెద్ద కి కడుపు చేసే దెయ్యం ఏడో భాగం లో ఆ మంత్రగత్తెని సమాధి చేసి ఎవరి దారిన వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఆ సమాధి నుంచి ఆ దెయ్యం నేను వస్తాను...

ఐస్ క్రీమ్ అమ్మే దెయ్యం 4_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

ఐస్ క్రీమ్ అమ్మే దెయ్యం మూడో భాగం లో ఆ దెయ్యం సతీష్ నీ ఊరు పెద్దనీ అలాగే మరో వ్యక్తిని పిచ్చివాళ్ళగా చేసి తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళచేత పనులు చేయిస్తూ ఉంటుంది....

వినాయకుడు గర్భవతి ఏనుగు_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక చిన్న గ్రామం ఆ గ్రామంలో రూపేష్ అన్న వ్యక్తి ఉండేవాడు అతని దగ్గర ఒక గర్భవతి ఏనుగు ఉండేది. ఆ ఏనుగుని అతను చాలా బాగా చూసుకుంటాడు. అలా రోజులు గడిచాయి....

గర్భవతి కోతి బాధ 6_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

చిన్న చింతలపూడి అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామంలో బసవయ్య అతని తల్లి సారమ్మ నివసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు బసవయ్య కు తన తల్లి అంటే చాలా ఇష్టం ఆమె నీ చాలా...

బొజ్జ గణపయ్య- గర్భవతి కోతి బొజ్జ వినాయకుడు గర్భవతి కోతి_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

కర్ణ పురి అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఉండేది. ఆ గ్రామం పెద్ద సుమన్. అతని ప్రాణస్నేహితుడు నరేంద్ర. ఒకరోజు సుమన్ నరేంద్ర దగ్గరకు వచ్చి….. ఏంట్రా నరేంద్ర పండగ హడావిడి ఎలా ఉంది....

గర్భవతి తల్లి బాధ 2_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

గర్భవతి తల్లి బాధ మొదటి భాగంలో సీతా ఒక బిడ్డకి జన్మనిచ్చిన చనిపోతుంది ఆ బిడ్డని ఒక వ్యక్తి తీసుకొని వెళ్ళి పోతాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాం సీతా శవం వర్షంలో...

గర్భవతి తల్లి బాధ_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక అందమైన పల్లెటూరు. అక్కడ సీత అనే అమ్మాయి ఉండేది.ఆ అమ్మాయి చాలా అమాయకురాలు. కానీ చాలా మంచిది అలాగే అందంగా కూడా ఉంటుంది. ఆమెకు చిన్నతనంలోనే తల్లి మరణించడంతో ఆమె తండ్రి...

బో_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathaluరింగ్ కొట్టే గర్భవతి ఏనుగు 2

బోరింగ్ కొట్టే గర్భవతి ఎందుకు మొదటి భాగంలో. సుందర్ ఆ ఏనుగుని కొట్టిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్తాడు అక్కడ దేని నో చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు. అదేంటంటే తన ఇంట్లో బోరింగ్ పంపు ఉంటుంది. దాన్ని...

గర్భవతి కోతి బాధ 5_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయం. సోమయ్య గర్భవతి అయిన కోతిని తరుముకుంటూ వస్తాడు. ఆ కోతి తన మనసులో…. అయ్యో భగవంతుడా నేను ఆయన చేతికి చిక్కకుండా ఉండేలా చూడు. అని దేవుని...

గర్భవతి ఏనుగు బాధ 10_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక అందమైన పల్లెటూరు అక్కడ ఒక పెద్ద చెరువు ఉండేది సింగయ్య ఆ చెరువులో తన గర్భవతి అయిన ఏనుగుకి ప్రతి రోజూ స్నానం చేయించి ఆ ఏనుగుని ఎంతో ప్రేమతో చూసుకునేవాడు....