గర్భవతి ఏనుగు 9_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక అందమైన పల్లెటూరు చక్కని అందమైన వాతావరణం ఆ పక్కనే ఒక పెద్ద అడవి. ఒకసారి అడవిలో నుంచి ఒక గర్భవతి అయిన ఏనుగు ఆకలితో ఆ పల్లెటూరు లోకి వస్తోంది. ఏనుగు...

గర్భవతి కోతి బాధ 4_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

సింగారెడ్డి గ్రామంలో కిషోర్ అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు అతని దగ్గర ఒక గర్భవతి అయిన కోతి ఉండేది. కిషోర్ దాన్ని చాలా ప్రేమ పెంచుకుంటూ ఉంటాడు. అతను అతని బతుకు తెరువు కోసం...

గర్భవతి కోతి బాధ 3_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక పెద్ద అందమైన అడవి. ఆ అడవిలో ఒక గర్భవతి అయిన కోతి ఉండేది. అది ఆ అందమైన అడవిలో సంతోషంగా తన జీవితాన్ని గడుపుతూ అటూ ఇటూ దొర్లుతూ హాయిగా జీవిస్తుంది...

గర్భవతి ఏనుగు బాధ ఏడో భాగం._ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

గర్భవతి ఏనుగు బాధ ఆరవ భాగం లో పార్వతి సమాధి దగ్గరకు వెళ్లి తను హంతకురాలు నీ అని ఏడుస్తూ బాధపడుతున్న సమయంలో ఆ గర్భవతి అయిన ఏనుగు పొట్ట భాగం కదులుతూ ఉంటుంది....

గర్భవతి కోతి రెండో భాగం_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

ఒక అందమైన పల్లెటూరు అక్కడ రంగమ్మ అనే ఒక ఆమె రోడ్డుకి దగ్గర్లో దోసెలు వ్యాపారం చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు అక్కడికి బిచ్చగాడైన రాజు వచ్చి….. అమ్మ తిండి తిని రెండు రోజులు అవుతుంది....

గర్భవతి ఏనుగు ఆరో భాగం_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

సీమ లంక అనే గ్రామంలో నాగయ్య అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. అతను చాలా మంచివాడు అతను ఒక రోజు పక్క ఊరు నుండి అడవి మార్గంలో తన ఊరికి వెళ్తూ ఉండగా. మార్గ...

గర్భవతి కోతి బాధ_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక అందమైన పెద్ద పల్లెటూరు.ఆ పల్లెటూరు పక్కనే పట్నం కూడా ఉండేది. ఆ పల్లెటూర్లో శివయ్య అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు అతని దగ్గర ఒక కోతి ఉండేది ప్రతిరోజు అతను ఆ...

గర్భవతి ఏనుగు ఐదవ భాగం_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

అది ఒక పెద్ద అడవి ఆ అడవి చివరన పెద్ద కొండ గుహ ఉండేది ఆ గృహాలు యక్ష అనే మంత్రగాడు ఉండేవాడు అతడు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఒక దెయ్యాన్ని బంధించి దాన్ని చిత్రహింసలు...

ఊరి పెద్ద కి కడుపు చేసే దెయ్యం 7_ Telugu Stories- Stories in Telugu – Panchatantra Kathalu

ఊరి పెద్ద కి కడుపు చేసే దెయ్యం ఆరో భాగం లో ఆ మంత్రగత్తె చెడ్డి దెయ్యాన్ని మాయం చేసి పిల్లలు ఏడుపు సృష్టిస్తుంది స్వామీజీ అసలు వాళ్లని ఎక్కడికి తీసుకు వెళ్ళిందో తన...